Rodyti viską

Susirinkimas ir seminaras Šilutėje

2012 m. rugsėjo 10 d. šaukiamas asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Šilutėje. Jo metu turime priimti naujus narius, išbraukti narius, nebegalinčius dalyvauti asociacijos veikloje, išrinkti naująją valdybą, valdybos pirmininką ir kanclerį, jo pavaduotoją, pasitvirtinti naujus įstatus bei atlikti kitus būtiniausius sprendimus.

2012 m. rugsėjo 10-11 d. Šilutėje taip pat vyks seminaras „Kultūros administravimo modelio tobulinimas, ugdant kultūros administratorių vadybos ir administravimo kompetencijas“.

Šilutės pedagogų švietimo centro ir Šilutės kultūros skyriaus iniciatyva, bendradarbiaujant su Riomerio universiteto Viešojo administravimo katedra, buvo parengtas kvalifikacijos kėlimo projektas, kuris gavo dalinį finansavimą. Projekto parneris – mūsų asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.

Seminaro-praktikumo tikslinė grupė – iki 30 dalyvių, savivaldybių kultūros administratorių, kurie savo darbe atsakingi už kultūros politikos įgyvendinimą. Bus sudarytos darbo grupės, kurios diskutuos ir rengs pasiūlymus įstatyminei kultūros bazei tobulinti. Pagrindinė tema – Vietos savivaldos įstatyme numatyta funkcija „vykdo veiklos priežiūrą“.

Bus analizuojama, kaip ši nuostata siejasi su kultūros įstaigų veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir kaip ji įgyvendinama praktikoje. Apžvelgsime viešojo administravimo ir kitų socialinės srities įstatymų nuostatas (pvz. švietimo, jaunimo), kurios reglamentuoja veiklos priežiūrą. Tema konkreti ir, manau, aktuali daugeliui. Planuojama, kad darbo grupėse dalyvaus teisininkai ir teoretikai, kitų institucijų atstovai.

2012 m. birželio 12 d. Kaune vyko asociacijos valdybos posėdis, kurio protokolą galite rasti čia.

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą