Rodyti viską

Konkursas Geriausio 2012 m. kultūros centro premijai gauti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia konkursą Geriausio 2012 metų kultūros centro premijoms gauti. 

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką kultūros centrų veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Skiriant premijas taip pat atsižvelgiama į kultūros centrų patalpų ir darbo organizavimui reikalingų priemonių būklę bei kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją.

Kultūros centrus premijoms turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos liaudies kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos,  kultūros centrai bei fiziniai asmenys.

Kartu su pasiūlymais turi būti pateikti šie dokumentai:

  • kultūros centro registracijos pažymėjimo kopija;
  • steigėjo sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopija;
  • pastarųjų 5 metų veiklos, apibūdintos Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų (Žin., 2010, Nr. 2-80) 3 punkte, pristatymas;
  • studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių centre, sąrašas, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;
  • kultūros ir meno darbuotojų sąrašas, kuriame nurodytas jų išsilavinimas, kvalifikacija bei atestacijos metu suteikta klasė;
  • apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus dokumentų kopijos (padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, kopijos neteikiamos);
  • dvi rekomendacijos. Tuo atveju, kai premijai prisistato pats kultūros centras arba jį teikia ne steigėjas, būtina steigėjo rekomendacija.

Paraiškos priimamos paštu iki 2013 m. vasario 1 d., siunčiant adresu: Konkursas geriausio metų kultūros centro premijai gauti, Lietuvos liaudies kultūros centras, B. Radvilaitės g.8, LT-01124, Vilnius. Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. vasario 1 d.

Papildomą informaciją teikia:

Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, tel. 219 34 46, el. paštas: j.liseviciute@lrkm.lt.

Lietuvos liaudies kultūros centro Regionų kultūros stebėsenos, informacijos ir analizės poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, tel. 261 25 94, el. paštas: ekinfo@llkc.lt

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą