Rodyti viską

Asociacijos valdyba susitiko su kultūros ministru

Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ valdyba susitiko su Kultūros ministru Šarūnu Biručiu. Trumpai pristatėme mūsų asociaciją.

Susitikimo metu ministras daug kalbėjo apie siekį efektyviau įgyvendinti kultūros įstaigų modernizavimo programas, apie būtinybę Kultūros ministerijai gauti ES lėšas, kurios būtų panaudotos kultūros infrastruktūros situacijai iš esmės gerinti. Viskas, kas susiję su kultūra, turi priklausyti Kultūros ministerijai. VIP-as nuo 2014 metų taps tik kofinansavimo programa.

Mūsų siūlymas buvo atkreipti dėmesį į įstaigų sąrašus, juos peržiūrėti ir numatyti metus, kada galima savivaldybėms ruoštis ir teikti projektą. Atrenkant objektus, svarbiu kriterijumi turėtų būti gautas finansavimas iš kitų ES fondų konkrečiam objektui tvarkyti. Ministras kvietė suvienyti jėgas ir kalbėtis su Seimo nariais, savivaldybių merais dėl ES lėšų, kuriomis turėtų disponuoti Kultūros ministerija 2014-2020 m.

Gal ir keistokai, o gal ir ne, nuskambėjo žodžiai, kad visi turime prisiimti atsakomybę už apsileidimą, kad kultūra liko tokioje apgailėtinoje situacijoje. Kalti esame visi (žinoma, ne tik mūsų asociacija), kad nuolankiai tylėjome tiek metų… Ministro žodžiai – skolą kultūrai turime grąžinti.

Ministras, kaip problemą, įvardino aiškių prioritetų nebuvimą. Jo manymu, kultūros problemas reikia viešinti ir kuo plačiau. Jei yra trukdžių ir reikia keisti įstatyminę bazę, norminius dokumentus, ministerija tam pasiruošusi, jei tik bus pateikti argumentai.

Kalbėjomės ir apie atlyginimų situaciją. Ją trumpai pristatė Kęstutis Stadalnykas. Ministro pozicija išlieka ta pati, kad atlyginimus kelti būtina. Mes akcentavome, kad reikia grįžti prie Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo numatoma kelti atlyginimus visiems kultūros darbuotojams. Ji buvo sustabdyta 2009 m. Jau gegužę pradedamas planuoti 2014 metų valstybės biudžetas. Vadinasi, turime tartis ką darome, kokie mūsų siūlymai, kokie susitikimai reikalingi. Vėliau galėsime tik gailėtis, kad nieko negavome….

Išdėstėme ir kultūros darbuotojų atestacijos problemą. Ministro nuomone, kad tai aktuali problema ir pasiūlė kartu su Ministerijos specialistais peržiūrėti situaciją ir teikti siūlymus.

Mūsų kolega Remigijus Vilys pristatė Dainų šventės finansavimo ir pasiruošimo aktualijas. Pasiūlėme, kad būtų suorganizuotas susitikimas su Estijos dainų švenčių organizatoriais, kurie turi geros praktikos, kaip yra sukaupiamas Dainų šventės fondas. Ministras paprašė gerb. Irenos Seliukaitės, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėjos, pasidomėti galimybėmis ir suorganizuoti susitikimą su kolegomis iš Estijos.

Pajuokaudama sakau, kad namų darbų užduota nemažai. Tiesa? Tarkimės, ką darysime toliau? Vienykimės su visomis asociacijomis, kurios gali būti puikiais partneriais sprendžiant įsisenėjusias problemas.

Noriu padėkoti valdybos nariams – susitikimo dalyviams, už konstruktyvų darbą ir pasiruošimą pokalbiui, konkrečias pastabas, pasiūlymus.

Ačiū Kęstučiui už įamžinimą fotografijose.

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą