Rodyti viską

Siūloma didinti kultūros darbuotojų atlyginimus

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2013 m. 04 mėn. 17 dienos posėdžio protokolas.

1. SVARSTYTA. Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014-2020 metų perspektyvos kultūros sričiai.

2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos investicijos kultūros sektoriuje buvo fragmentiškos. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo numatytas atskiras prioritetas kultūros sričiai NUTARTA: siūlyti Vyriausybei Nacionalinės pažangos programos horizontalaus prioriteto „Kultūra“ nustatytą minimalią finansinę proporciją (4 proc.) padidinti iki 9 proc.

Pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Dėl kultūros darbuotojų atlyginimų

NUTARTA. Pasiūlyti Vyriausybei:
1. Skirti papildomai 2013 metais 65 mln. litų kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti.
2. Pritarti Kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. Nr. ĮV-677, padidinant Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinius 2 bazinės mėnesinės algos dydžiais ir numatant papildomus asignavimus 2014 metams.
3. Siūlyti sudaryti darbo grupę parengti naują kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą.

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą