Rodyti viską

Kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo klausimas jau svarstomas premjero sudarytos darbo grupės posėdyje

Vakar įvyko pirmasis posėdis, kuriame svarstytas kultūros darbuotojų atlyginimo kėlimo klausimas. Kultūros ir meno darbuotojų Lietuvoje yra apie 16 000.

Kaip informavo Aldona Mickevičienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vedėjo pavaduotoja, šiandien Vyriausybėje bus apsispręsta kam ir kaip bus keliami atlyginimai 2014 m.

Kultūros ministro siūlymu į 2014 m. valstybės biudžetą įtraukti 65 milijonai litų. Tai – nedidelės lėšos, vidutiniškai kultūros darbuotojui (skaičiuojama etatais) jos turėtų padidėti 200 litų (bruto), t.y. dviem baziniais dydžiais (bazinis atlyginimas -122 Lt). Tai liečia ir savivaldybių, ir nacionalinių įstaigų kultūros ir meno darbuotojus.

Diskusija dėl atlyginimų kėlimo būtent kultūros darbuotojų sektoriui vyko pakankamai ambicingai. Kultūros ministras aiškiai įvardija ne tik problemas, kurios susiformuoja savivaldybėse, esant tokiai atlyginimų situacijai, bet ir argumentuoja, kodėl būtent šiam sektoriui būtina kelti atlyginimus. Pateikti preliminarūs lyginamieji kultūros ir švietimo darbuotojų atlyginimų skirtumai rodo didelę atskirtį. Darbo grupėje turime ir oponentų, tačiau dialogas vyksta.

Faustas Latėnas, Ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais, akcentavo, kad švietimas yra kultūros dalis, tad ir atlyginimai kultūros darbuotojams turi būti nediskriminuojantys.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento pavaduotoja Eglė Radišauskienė siūlė svarstyti koreguotą (pirmasis šio įstatymo projektas – 2007 m.) parengtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą. Jai pritarė ir Aleksandras Posochovas, Lietuvos Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos vadovas. Pasak Eglės Radišauskienės, atlyginimai turi būti suvienodinti visų sferų darbuotojams. Tačiau išgirdę, kad siekiamybė atlyginimų vidurkio – 2600 litų, suprantame, kad toks įstatymas klaidžios dar ilgai… Aštriai pasisakė Kultūros darbuotojų profsąjungos vadovė A. Lieparskienė.

Teisinis pagrindas kelti atlyginimus yra, tačiau nėra skiriama lėšų, tad koeficientų „šakučių“ kėlimas nesprendžia problemos arba sprendžia tik nedidelės dalies darbuotojų.

Mano siūlymas buvo iš esmės svarstyti, kokie sprendiniai turi garantuoti lėšų skyrimą ir panaudojimą būtent kultūros darbuotojų atlyginimams kelti ne vieneriems metams. Tam pritarė ir Petras Zurlys, Kultūros komiteto, prie Trišalės tarybos, pirmininkas ir Veronika Virganavičiūtė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja.

Pirmasis siūlymas, kad savivaldybės gautas lėšas tikslingai panaudotų pagal paskirtį reikia 2014 (2015, 2016)Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atskiru priedu nurodyti tikslines lėšas. Aldona Mickevičienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vedėjo pavaduotoja, patvirtino, kad tokia galimybė yra. Pasibaigus finansiniams metams, Kultūros ministerija surinks informaciją iš savivaldybių apie tikslinį lėšų paskirstymą.

Antrasis siūlymas – iki spalio mėn. parengti trimetę kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo (2014,2015, 2016 m.) programą, nurodant kokia dalimi (konkretūs procentai) kyla atlyginimai. Didžiausias pakėlimas turėtų būti 2015 m. V. Virganavičiūtės siūlymu 2016 m. atlyginimai turėtų sietis jau su kultūros darbuotojo kvalifikacine kategorija. Tam neprieštaravo ir kultūros asociacijų vadovai.

Nerimą kelia ir iš savivaldybių surinkti duomenys. Veronika Virganavičiūtė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja, šiuo metu suvedinėja gautus duomenis, tačiau ji pabrėžė, kad lėšos nebus skirtos viešosioms kultūros įstaigoms, taip pat televizijų, sporto darbuotojų bei prie seniūnijų (yra ir tokių savivaldybių) esančių kultūros darbuotojų etatams. Artimiausiu metu tokia informacija turėtų pasiekti savivaldybes.

Kitas posėdis numatytas ateinantį antradienį.

Vilma Griškevičienė, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė, darbo grupės narė

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą