2017-03-24

INFORMACIJA ASOCIACIJOS „KULTŪROS SAVIVALDOS KOLEGIJA“ NARIAMS

DĖL DALYVAVIMO VISUOTINIAME METINIAME ATASKAITINIAME NARIŲ SUSIRINKIME   2017 m. balandžio 12  d. 16 val. konferencijų centre Birštone (Pakalnės g. 3) vyks asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ […]
2017-03-06

Projektas “Kūrybiška vietokūra Lietuvoje pritaikomumo analizė, strategija ir gidas”

Projekto tikslas: apžvelgus kūrybiškos vietokūros sampratą ir atlikus pritaikomumo Lietuvoje analizę bei atvejo studiją, sukurti kūrybiškos vietokūros strategiją politikos formuotojams ir praktinį gidą plačiajai visuomenei. Taip […]
2017-03-06

Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas

  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo.          
2017-03-01

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. – milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybės už visų mūsų ateitį, laimėjimas. Švęsti šio įvykio šimtmetį galime taip pat tik mūsų žmonių […]
2017-03-01

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, […]