Projektų vadybos ir kvalifikacijos kėlimo sekcija

Nariai: Audronė Pajarskienė, Alvyra Čičinskienė, (sudėtis bus pildoma).
Vadovė: Audronė Pajarskienė.

Informacija ruošiama...