Asociacijos įvertinimas

Asociacijos įvertinimas

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumo metu „Kultūros savivaldos kolegija“ buvo įvertinta už aktyvią ir visuomenei naudingą veiklą telkiant kultūros darbuotojus konstruktyviam dialogui.


Lietuvos savivaldybių asociacijos Prezidento padėka už nuopelnus įtvirtinant Lietuvos kultūros savivaldą, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei kultūros įvaizdžio stiprinimą regionuose ir savivaldybėse.


Lietuvos nacionalinio kultūros centro padėka už turiningą ir prasminą veiklą Lietuvai ir jos žmonėms kuriant pamatinius kultūros pagrindus.


Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos padėka asociacijai „Kultūros savivaldos kolegija“ už sutelktą kultūros vadovų bendruomenę ir pagarbos ženklus regionų kultūros šviesuoliams.


Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016 m. padėkos raštas asociacijai „Kultūros savivaldos kolegija“ ir kanclerei Vilmai Griškevičienei už svarų indėlį į valstybės ir savivaldybių kultūros politikos įgyvendinimą, Dainų švenčių tradicijų puoselėjimą, ilgametį nuoširdų ir rezultatyvų bendradarbiavimą telkiant Lietuvos savivaldybių bendruomenes aktyviai kultūrinei bei visuomeninei veiklai.


Kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ apdovanoti

2012 m. Algis Petras Krutkevičius (Kelmė)

2013 m. Petras Blaževičius (Rokiškis)

2014 m. Regina Svirskienė (Varėna)

2016 m. Zita Mackevičienė (Utena)