Kolegijos „Kultūros savivaldos kolegija“ atstovavimasVilma Griškevičienė

⁕ Lietuvos savivaldybių asociacijos Kultūros ir švietimo komiteto narė.
⁕ 2017 m. Dainų švenčių tarybos narė.
⁕ 2014-2016 m. Kultūros ministerijos darbo grupių narė dėl Kultūros centrų įstatymo pataisų, dėl bibliotekų tinklo modelių.
⁕ 2014 m. Premjero sudarytos darbo grupės Kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo programai parengti narė.
⁕ 2013-2014 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos rengimo darbo grupės narė.
⁕ 2016 m. Lietuvos Kultūros tarybos narių rinkikų grupės narė.Albinas Vilčinskas

⁕ 2017 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys.Audronė Pajarskienė

⁕ 2016 m. Lietuvos Kultūros tarybos narių rinkikų grupės narė.Tomas Vaitkus

⁕ 2016-2017 m. Kultūros ministerijos organizuojamo „Geriausio kultūros centro“ konkurso komisijos narys.


Regina Svirskienė

⁕ Kultūros ministerijos įsteigtos D. Tamulevičiūtės premijos komisijos narė.
⁕ 2016 m. LLKC komisijos dėl Tautinio kostiumo ir instrumentų lėšų paskirstymo narė.


Vida Saukalienė

⁕ 2017 m. Kultūros komiteto prie Trišalės tarybos narė.


Gintautas Bareikis

⁕ 2017 m. deleguotas į Kultūros centrų tarybos prie Kultūros ministerijos narius.


Viktorija Gaspariūnaitė

⁕ 2017 m. deleguota į Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos ekspertų darbo grupės narius.


Vilma Liaukuvienė

⁕ 2016-2017 m. Kultūros ministerijos organizuojamo „Geriausio kultūros centro“ konkurso komisijos narė.
⁕ 2017 m. Kultūros komiteto prie Trišalės tarybos narė.