Naujienos

2017-03-01

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, […]
2017-03-01

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės

Ministrų kabinetas posėdyje patvirtino Vyriausybės 2004 – 2008 metų programos įgyvendinimo priemones. Siekdamos įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, teikiamose priemonėse ministerijos numatė naujų programų ir investicinių projektų […]
2013-12-19

Šauni lyderių bendruomene, mano mieli kolegos,

ar tik ne dabar vyksta kažkoks geras virsmas? Ar šiom dienom nesudėliojam minčių linksmiau? Argi neaplanko pajauta – kad praėjusias dienas, įspūdžius, lūkesčius, staigmenas, tarsi žemuoges […]
2013-11-21

Sveikinimai mūsų asociacijai 20-mečio proga!

Labai ačiū už malonų ir bičiulišką pakvietimą, bet atvykti negalėsiu. Jei kada kolegija rinktųsi Vilniuje, mielai pakviesčiau pokalbiui galerijoje ir susipažinimui su Luvro paroda, – Vytautas […]
2013-10-29

Konferencijos „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ rezoliucija

Konferencijos dalyviai, atstovaujantys Lietuvos bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų darbuotojus, savivaldybių administracijų atstovus, atsakingus už kultūros politiką remdamiesi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. […]