Rodyti viską

Aptarta mūsų asociacijos veikla

Draugiškame būryje su kolega, Asociacijos kancleriu Sigitu Šliažu atsisveikinus (pirmoje eilėje trečias iš kairės)

Draugiškame būryje su kolega, Asociacijos kancleriu Sigitu Šliažu atsisveikinus (pirmoje eilėje trečias iš kairės)

Draugiškame būryje su kolega, Asociacijos kancleriu Sigitu Šliažu atsisveikinus (pirmoje eilėje trečias iš kairės)

Draugiškame būryje su kolega, Asociacijos kancleriu Sigitu Šliažu atsisveikinus (pirmoje eilėje trečias iš kairės)

Rugsėjo 10 dieną vyko asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ susirinkimai, kurių metu aptarta mūsų asociacijos veikla, tolimesni darbai, problemos.

Pasidžiaugta naujuoju asociacijos tinklalapiu (adresas www.aksk.lt). Už idėjos įgyvendinimą esame dėkingi kolegoms Algiui Krutkevičiui, Sigitui Šliažui. O daug pasakantį logotipą sukūrė mūsų asociacijos narė, jurbarkietė Daura Giedraitienė. Įdomu bus sužinoti, kodėl būtent tokį jį sukūrė.

Asociacijos kancleris Sigitas Šliažas vesdamas ataskaitinį susirinkimą akcentavo tai, ko pasigendama: svarbu dažniau susitikinėti, nes poslinkį veikloje duoda dažni susitikimai, operatyvus reagavimas į paklausimus, problemas. Reiktų griežčiau kontroliuoti priimtų valdyboje sprendimų ir priemonių įgyvendinimą. Reikalingas tampresnis kontaktas su regionų Kultūros skyrių vedėjais ir specialistais. Būtina geresnė informacijos sklaida.

Kaip problemą Sigitas Šliažas įvardijo nario mokesčio rinkimą. Tikimės, kad asociacijos iždininke išrinkta Jovita Voverienė padės išspręsti šį opų klausimą. Juolab, kad tikrai visi norime asociacijos veiklos suaktyvėjimo.

Asociacijos mokestis liko nepadidintas, taip kaip numatyta įstatuose. Artimiausiu metu turėtų keistis asociacijos buveinės adresas: Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius.

Į asociacijos narių gretas įsiliejo nauji nariai: Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas ir Danutė Naujokienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Abu kolegos iki tol dirbo kultūros sistemoje, aplinka jiems pažįstama. Nuoširdžiai linkime jiems sėkmės ir palankaus vėjo išsipildant lūkesčiams.

Pasikeitus darbinėms aplinkybėms iš asociacijos narių veiklos pasitraukė kaunietis kolega Sigitas Šliažas ir klaipėdietė Goda Giedraitytė. Esame įsitikinę, kad kultūriniai projektai ir kitos veiklos būtinai mus dar suves, kviečiame juos dalintis savo idėjomis ir patirtimi. Iki susitikimų, kolegos Goda ir Sigitai.

Tą dieną vyko ir asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ rinkiminis susirinkimas. Išrinkta nauja asociacijos valdyba. Tai kolegos, kuriems patikėta būti regionuose mūsų „ambasadoriais“: Klaipėdos regione – Vilma Griškevičienė, Panevėžio regione – Remigijus Vilys, Kauno regione – Kęstutis Stadalnykas, Tauragės regione – Daura Giedraitienė, Alytaus regione – Regina Svirskienė, Šiaulių regione – Algis Kutkevičius, Utenos regione – Gintautas Matkevičius, Vilniaus regione – Vita Majerienė, Telšių regione – Angelė Rupkutė, Marijampolės regione – Jūratė Zakarevičienė, Savivaldybės –didieji miestai savo atstove išrinko Loretą Krasauskienę iš Panevėžio miesto.

Tikimės, kad šie kolegos nestokos gero noro veikti ir asociacijos veikla bus dar efektyvesnė. Kolegijos narių ir valdybos kontaktai skelbiami tinklalapyje www.aksk.lt. Iždininke išrinkta Jovita Voverienė, o revizijos komisijoje dirbs Augenija Julė Kasparevičienė, Reimunda Ruškuvienė ir Gintautas Bareikis.

Asociacijos kanclere ir valdybos pirmininke kolegos išrinko Vilmą Griškevičienę, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją, pavaduotoju išrinktas Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos kultūros administratorius. Jiems talkins valdybos nariai regionuose.

Dabar naujiems vadovams ir valdybai teks apžvelgti būsimas veiklas, pasiskirstyti darbais, tartis su jumis kiekvienu. Pirmojo susitikimo metu nutarta, kad kiekvienas valdybos narys aktyviau pakvies į asociaciją kitus kolegas iš savivaldybių. Daug tikimės iš Kęstučio Stadalnyko ir Loretos Krasauskienės, suvienijant Kauno regiono ir didžiųjų miestų- savivaldybių kolegas.

Kolegos, niekas geriau už jus neįvardins problemų, nenumatys aktualijų, neiškels klausimų, tad kviečiame jau dabar visus atsiliepti ir teikti siūlymus savo regionuose jus atstovaujantiems valdybos nariams (kontaktai www.aksk.lt).

Kultūros administratoriai tą dieną liko sužavėti gražiu Šilutės miestu, egzotiška Pamario gamta, puikiu kultūriniu potencialu, kultūros žmonėmis, jų darbu, politikų dėmesiu kultūrai ir iniciatyvia Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą