Rodyti viską

Su Vietos savivaldos diena!

Mieli savivaldos kultūros žmonės,

Labai šiltai prisimenu Savivaldos kolegijos radimąsi, posėdžius ir bendrus projektus. Prabėgus geram dešimtmečiui smagu matyti, kad šis savivaldos daigelis išsistiebė į viršų ir sulapojo. Labai tikiu, kad kolegija yra ir bus toks darinys, tokia vieta, kuri ne tik leidžia pajusti kolegos petį, padeda apsiginti nuo bendrų iššūkių, bet joje išlieka tas tikras bendrystės, tarnystės kultūrai ir gražus kultūros žmogaus darbo prasmės jausmas. Žinau, kad pastarieji metai nebuvo lengvi visai Lietuvai, o, kultūros laukui itin sudėtingi. Tačiau džiugu matyti ir Lietuvos kultūros sostinių gražius darbus, ir atsigaunančius dvarus ar kitus objektus, daugybę renginių, pasklidusių per rajonų centrus ir miestelius.

Atidžiai seku tai, ką jūs darote, didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Jei kartasi pavargstat ar nusiviliate, ar nuo darbų gausos ima svirti rankos, visada prisiminkit – jūs esat savo krašto kultūros ministrai ir jūsų kasdienis triūsas yra labai prasmingas ir reikalingas. Labai ačiū, kad esate.

Ina Marčiulionytė

Asociacija Lietuvos kultūros savivaldos kolegija nuo savo susikūrimo nuėjo įdomų ieškojimų ir atradimų kelią, tapo svarbiu kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo dalyviu. Nėra taip paprasta atsiplėšus nuo vienos savivaldybės problemų gebėti rasti bendrą vardiklį – platesnį matymą, virstantį siūlymais, padedančiais vykti pokyčiams regionų kultūros politikoje. Išgirsti visus ir leisti visiems skleistis, kad gimtų visiems priimtinas sprendimas. Taip pradeda dirbti kolegija ir labai smagu kolegiškai bendradarbiauti!

Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja

Pirmiausiai sveikinu Vilmą Griškevičienę, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją, kuri išrinkta nauja Kultūros savivaldos kolegijos (toliau – Kolegija) kanclere.

Kolegijos „veidas“ ypač išryškėjo sukūrus internetinį tinklalapį www.aksk.lt. Šiame tinklapyje Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) yra įvardinta kaip socialinis parneris. LSA apjungia visas 60 Lietuvos savivaldybių ir padeda spręsti bendrąsias problemas, taip pat atstovauja savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose. Siekdama atlikti savo misiją, LSA nuolat konsultuojasi su savivaldybių administracijos specialistais. Geriausiai kultūros srityje esančias problemas žino savivaldybių kultūros srities administratoriai – kolegijos nariai, todėl jie yra puikūs patarėjai.

LSA yra sudarytas Švietimo ir kultūros komitetas, kurio narys yra ir Kolegijos kancleris. Buvę kancleriai Algis Petras Krutkevičius, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Sigitas Šliažas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėjas buvo aktyvūs Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto nariai. Tikimės, jog LSA ir Kolegijos bendradarbiavimas ir ateityje duos puikių vaisių – prisidės prie vietos savivaldos stiprinimo.

Artėja Kolegijos dvidešimtmetis. Savivaldybių administracijose dirbančių kultūros skyrių vedėjų iniciatyva 1993 metų rugsėjo mėn. buvo įsteigta Kultūros savivaldos kolegija. Piliečių telkimasis į nevyriausybines organizacijas, aktyvus dalyvavimas jų veikloje, yra esminė demokratijos išlikimo ir jos tolimesnės raidos sąlyga. Valdžia ir nevyriausybinės organizacijos, siekdamos visuomenei naudingų tikslų ir bendradarbiaudamos, gali užtikrinti tvarią visuomenės raidą ir veiksmingą ribotų išteklių naudojimą sprendžiant visuomenės socialines, kultūrines, ekonomines ir politines problemas.

Ko palinkėti Kolegijai? Pirmiausiai – aktyvumo, kantrybės ir užsispyrimo; antra, kad daugiau savivaldybių (o gal ir visų) administracijų kultūros skyrių vadovai ir specialistai taptų Kultūros savivaldos kolegijos nariais bei aktyviai įsijungtų į jos veiklą; ir trečia, kad Kolegija taptų kultūros politikos regionuose puoselėtoja, nes tik savivaldybių kultūros darbuotojai jaučia kasdienį kultūros pulsą ir gerai žino nuolat kylančias problemas, gali siūlyti jų sprendimo būdus.

LSA patarėjas Jonas Mickus

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą