Rodyti viską

Dirbi su jaunimu? Įsivertink savo kompetencijas!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002). Viena iš projekto veiklų (toliau – Veikla), kurioje kviečiame Jus dalyvauti, yra dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimas (toliau – kompetencijų vertinimas). Veiklos įgyvendinimo eigoje visas ekspertų – vertintojų paslaugas teikia Viešoji Įstaiga „Verslo iniciatyva“.

Dalyviai

Mechanizmo dalyviu gali tapti asmuo, kuris yra:

 1. Ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų.
 2. Turi vidurinį išsilavinimą.
 3. Dirba su jaunimu (14 – 29 metų amžiaus asmenimis) ar aktyviai veikia jaunimo veikloje arba planuoti tai daryti artimoje ateityje.
 4. Turi organizacijos ar institucijos, kurioje dirba ar savanoriauja, palaikymą (kandidatas, teikdamas paraišką, aiškiai nurodo, kurioje su jaunimu dirbančioje organizacijoje jis veikia / veiks ir kur jis galės atlikti savo praktiką).

Į pirmąjį kompetencijų vertinimo mechanizmo etapą bus įtraukta 600 dalyvių.

Dalyvių galimybės

Dirbantys su jaunimu asmenys, dalyvaujantys šiame mechanizme, gali:

 1. Įsivertinti savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas ir nustatyti jų lygį.
 2. Gauti profesionalias ekspertų-vertintojų konsultacijas.
 3. Gauti parengtą ataskaitą apie turimų kompetencijų lygį pagal penkis kompetencijų blokus (dirbančio su jaunimu asmens portfolio).
 4. Gauti išvadas ir rekomendacijas dėl ateities tobulinimosi poreikio.
 5. Toliau dalyvauti jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, kurioje bus numatytos galimybės sudaryti sąlygas dalyvaujančių asmenų kompetencijų kėlimui.
 6. Ateityje, tęsiant dalyvavimą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, tapti sertifikuotais jaunimo darbuotojais.

Apsilankykite www.jaunimodarbuotojas.lt ir įsivertinkite savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas!

Ekspertų-vertintojų paslaugos yra suteikiamos nemokamai.

Etapai

Kompetencijų vertinimas yra atliekamas remiantis „Dirbančių su jaunimo asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmu“ (toliau – Mechanizmas). Šį Mechanizmą sudaro keli etapai:

 1. Nuotolinis vertinimas: asmuo dirbantis su jaunimu suveda duomenis į e-sistemą internete arba atsiunčia užpildytas popierines savianalizės vertinimo formas (visa informacija www.jaunimodarbuotojas.lt/apie).
 2. Tiesioginis vertinimas: Mechanizmo dalyviai gyvos komunikacijos pagrindu kartu su ekspertu-vertintoju dar kartą peržiūri kompetencijų vertinimą ir analizuoja turimą kompetencijų lygį bei tobulinimosi poreikius.
 3. Papildomas vertinimas: dalis Mechanizmo dalyvių pakviečiami papildomai įsivertinti kompetencijas, dalyvaujant įvairiuose specialiais metodais paremtuose užsiėmimuose (simuliacijos, interviu ir kt.).

Kontaktai

VšĮ “Verslo iniciatyva”

Darius Karaša

Dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmo įgyvendinimo koordinatorius

Tel . +370 696 01233

El. paštas: vertinimas@vini.lt

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valda Karnickaitė

Projekto “Integruotos jaunimo politikos plėtra” koordinatorė

Tel. (8-5) 2 497 117

El. paštas: valda.karnickaite@jrd.lt

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą