Rodyti viską

Kvietimas teikti kandidatus į naujai formuojamos įstaigos “Lietuvos kultūros taryba” narių susirinkimą

Kultūros ministerija kviečia Lietuvos kultūros ir meno visuomenę ir bei kitus šalies piliečius aktyviai  dalyvauti teikiant pretendentus į naujai formuojamos biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros taryba kolegialaus valdymo organo – Tarybos narių susirinkimą.

Iš pasiūlytų pretendentų 14 atrinktų rinkėjų slapto balsavimo metu  atrinks 20 kandidatų, iš kurių po to Kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrinks 10 asmenų  ir teiks tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Primename, kad pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimą dokumentai priimami iki 2013 m. kovo 1 d. (imtinai).

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Gali būti siūlomi asmenys žinomi dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinat kultūros projektus. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir  rinkėjai.

Siūlant pretendentą Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

 • 1. laisvos formos raštas su pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniais duomenimis ir šia informacija:
 • 1.1. ar pretendentas nėra pasiūlytas būti rinkėju į Lietuvos kultūros tarybos narių kandidatus;
 • 1.2. ar pretendentas nėra organizacijos vadovas;
 • 1.3. ar pretendentas siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;
 • 1.4. ar pretendentas yra nepriekaištingos reputacijos;
 • 2. pretendento gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas, kuriame nurodoma ši faktais pagrįsta informacija:
 • 2.1. pretendento pasiekimai kultūros ir (ar) meno srityse (pvz., suteiktų apdovanojimų sąrašas ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos; meno kūrėjo statusas);
 • 2.2. pretendento ne mažesnė kaip 5 metų patirtis įgyvendinant kultūrinius projektus (projektų, už kurių inicijavimą, idėjos sukūrimą ir (ar) realizavimą pretendentas buvo tiesiogiai atsakingas arba betarpiškai susijęs, aprašymas, nurodant pavadinimą, datą, vietą, pobūdį, rezultatus ir reikšmę visuomenei ir (ar) kultūros raidai bei pridedant atsiliepimų žiniasklaidoje kopijas);
 • 3. rekomendacija (kūrybinės sąjungos, švietimo ar mokymo įstaigos, profesionalaus meno vertintojo, žymaus kultūros ir (ar) meno veikėjo ir pan.), kurioje nurodoma ši faktais pagrįsta informacija:
 • 3.1. pretendento žinomumas Lietuvoje (pretendento veiklai skirtos publikacijos, recenzijos, įvertinimai);
 • 3.2. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padedantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;
 • 4. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
 • 5. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Pretendentų dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą