Rodyti viską

Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ švenčia dvidešimtmetį

Kultūra ir valdymas – nelabai greta tinkantys žodžiai. „Savivalda“ kelia daugiau pasitikėjimo ir demokratijos nuojautos. Gal todėl ir Kultūros savivaldos kolegija- tegu ir iš savivaldybių kultūros administratorių suformuotas darinys- draugiškai ir konstruktyviai svarsto kultūros politikos, vadybos, kasdienio kultūros gyvenimo problemas.

Dažnai kultūros savivaldos kolegija – Kultūros ministerijos patarėjas, ekspertas regionų kultūros klausimais. Juk savivaldybės kultūros padalinyje kasdienį kultūros pulsą juntantis žmogus gerai žino nuolat kylančias problemas, gali siūlyti jų sprendimo būdus. Kolegija – ir vieta, kur galima pasidalinti mintimis su tą patį dirbančiais, pasidžiaugti sėkme ar pasimokyti iš…svetimų klaidų.

Kolegija pasiruošusi sutelkti visus bendraminčius konstruktyviam dialogui, idant pasiteisintų pastangos apžvelgti visą kultūros lauką ir jo sąsajas su bendrąja valstybės plėtra.

Norėtųsi linkėti, kad Kultūros savivaldos kolegija vis tvirtės ir drąsės. Su metais ateinanti patirtis deda pamatus sėkmingiems ir prasmingiems darbams. Tad reikia palinkėti sau bei visiems įkvėpimo ir darnos.

Taip mes matome ir norime matyti save, tuo mes norime būti įdomūs ir patrauklūs savo kolegoms, veiklų partneriams.

Kultūros ministerijos atstovės, labiausiai regionų kultūros stiprybes ir silpnybes žinančios Regionų kultūros skyriaus vedėjos Irenos Seliukaitės nuomone, Kultūros savivaldos kolegijos (taip pasidavusi Savivaldybių kultūros administratorius vienijanti asociacija) vaidmuo neabejotinai svarus formuojant Lietuvos kultūros politiką – nuo 1993 m. dalyvauta visuose svarbiausiuose kultūros proceso etapuose ir darbuose. Ginčijantis, aistringai ieškant inovatyvių sprendimų, regis, iš nieko lipdant naują kultūros savivaldybėse ir valstybėje modelį. Šiame kūrybingame vyksme tobulėjo kiekvienas jo dalyvis.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometinės Kultūros ir švietimo ministerijos vadovai teigiamai vertino kultūros skyrių pastangas pertvarkant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir visą kultūrinę veiklą. Jų iniciatyva buvo pasiūlyta rinkti Kultūros savivaldos kolegiją (toliau – Kolegija), kuri analizuotų ir apibendrintų regionų kultūros būklę, rengtų pasiūlymus ministerijai, Vyriausybei, Seimui. Dar didesnį impulsą davė įvykęs pirmasis Lietuvos kultūros kongresas (kongreso medžiaga išleista leidiniu „Lietuvos kultūros kongresas“). 1993 metų rugsėjo mėnesį respublikinio seminaro Nidoje metu įvyko šalies savivaldybių kultūros skyrių vedėjų konferencija, išrinkusi Kultūros savivaldos kolegiją, kurios sudėtį patvirtino tuometinis ministras Dainius Trinkūnas. Dabar ši kolegija veikia kaip asociacija. Lyderiais ir šio sambūrio vadovais buvo . Danutė Malakauskienė, Plungės rajono Kultūros skyriaus vedėja, Liudvika Frejienė, Jurbarko rajono Kultūros skyriaus vedėja, Angelė Rupkutė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, Petras Blaževičius, Rokiškio rajono kultūros tarnybos vadovas, Jadvyga Lisevičiūtė, Trakų rajono kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto kultūros skyriaus vedėja, Algis Petras Krutkevičius, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, kancleriu buvo renkamas tris kadencijas, Sigitas Šliažas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėjas. Šiuo metu asociacijos vairą laiko Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Šiemetinis ruduo mums dovanoja jubiliejų. Vyko aktyvios diskusijos- kaip gi jis bus paminėtas, apie ką gi bus diskutuojama, kalbama. O kalbėjome apie kultūros vadybininką, žmogų, valstybės tarnautoją, kurio kasdienis darbas galbūt ir nepastebimas, bet labai svarbus. Ir tokių žmonių, tarsi švyturių, yra daugelyje savivaldybių. Tai pamatėme ir renginio, skirto asociacijos 20-mečiui metu. O šventėme jį netradiciškai, susitelkę į bendraminčių būrį, kuris geba pasidžiaugti pasiekimais ir savo partneriais, pamatyti savo kolegų darbus, dalyvauti „protų mūšyje“ ir linksmai parungtyniauti dainomis su marių Bangpūčiu.

Tądien renginio dalyvius sveikinę Kultūros viceministras Darius Mažintas ir Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė sakė, kad „ Jūs esate puikūs ir talentingi kultūros ministrai savo Savivaldybėse, jėga ir patariamasis balsas, be kurios ministerija būtų ne ministerija. Kad ir kaip karštai diskutuojate, visada randate išeitį. Mums girdėti ir žinoti kuo gyvena Savivaldybės yra reikšminga ir svarbu“.

Asociacijos 20-mečio proga ministerijos padėkos raštai įteikti Vygantui Rekašiui, Palangos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjui, Narūnui Lendraičiui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjui, Gintautui Andriekui, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui, Birutei Vanagienei, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjai, Patricijai Poderytei, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjai, Janinai Rekašienei, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai, Liucijai Bertulienei, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiajai specialistei, Zitai Mackevičienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei,Loretai Krasauskienei, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėjai, Linai Vireliūnienei, Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjai, Alvyrai Čičinskienei, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojai.

Lietuvos savivaldybių administracijose dirba nemažas būrys kultūros administratorių, kultūros padalinių vadovų, kurie atsimena puikų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Kultūros ministerija, kuriai tuo metu vadovavo dabar Savivaldybių asociacijos direktore dirbanti Roma Žakaitienė. Jos palaikymą jautė ir į asociaciją „Kultūros savivaldos kolegija“ susibūrę aktyviausi administratoriai. Esame dėkingi už gerus ir įkvepiančius palinkėjimus.

Šiltai buvo sutikti sveikinimai, kai už nuopelnus įtvirtinant Lietuvos kultūros savivaldą, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei kultūros įvaizdžio stiprinimą regionuose ir savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijos padėkos raštais buvo apdovanoti asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ nariai:
Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, asociacijos kanclerė,
Remigijų Vilį, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistą, asociacijos “Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerės pavaduotoją,
Algį Petrą Krutkevičių, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją.
Reginą Svirskienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją.
Gintautą Bareikį, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją.
Artūrą Blauzdžiūną, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąjį specialistą.
Vilma Griškevičienė tądien pastebėjo kiekvieną savo kolegą, pamatė ir įvertino visų partnerių ir bendraminčių pastangas. Pasidžiaugė, kad dirba su puikia Šilutės rajono savivaldybės vadovų komanda, kuriai vadovauja merė Daiva Žebelienė.

Audringais aplodismentais buvo sutikti Ina Marčiulionytė, puiki asociacijos bičiulė, 1999-2003 Lietuvos kultūros viceministrė, 2003–2010 m. – ambasadorė bei „Savivaldybių žinios“ direktorė Lina Belevičienė, Saulius Liausa, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, kolega Romas Matulis, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas. O didžiausias emocijas sukėlė įspūdingas ir originalus Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų (kuri yra stipriausia kultūros švyturių komanda Lietuvoje) sveikinimas.

Tad iškeltos sėkmingos veiklos burės, tegul sutelkia dar didesnį bendraminčių būrį, o palankus vėjas nuteikia reikšmingiems darbams. Palankaus vėjo mums visiems!!!!!!

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą