Rodyti viską

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS ATASKAITINIS RINKIMINIS ASOCIACIJOS „KULTŪROS SAVIVALDOS KOLEGIJA” NARIŲ NUOTOLINIS SUSIRINKIMAS

AKSK

CGS CIG 2018 Seminar

Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“, kodas 191905228
Teisinė forma: asociacija.
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Barboros Radvilaitės 8, Vilnius

 

DĖL ŠAUKIAMO ASOCIACIJOS „KULTŪROS SAVIVALDOS KOLEGIJA“ VISUOTININIO NARIŲ SUSIRINKIMO

 

Informuojame, kad asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ šaukia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2021-04-29 15 val. nuotoliniu būdu vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“. Nuoroda prisijungimui išsiųsta kiekvienam asociacijos nariui el. paštais.

Darbotvarkė:

  1. Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo. Balsavimo rezultatai.
  2. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų. Balsavimo rezultatai.
  3. Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. Balsavimo rezultatai.
  4.   Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo. Balsavimo rezultatai.
  5. Dėl asociacijos metinės veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Balsavimo rezultatai.
  6. Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ valdybos rinkimų. Balsavimo rezultatai.
  7. Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerio/valdybos pirmininko rinkimų. Balsavimo rezultatai.
  8. Dėl asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerio pavaduotojo rinkimų. Balsavimo rezultatai.
  9. Dėl asociacijos Revizijos komisijos rinkimų. Balsavimo rezultatai.

 

 

Asociacijos kanclerė Vilma Griškevičienė

 

Vilma Griškevičienė
Vilma Griškevičienė
Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“. Kanclerė Vilma Griškevičienė

Parašykite komentarą