Ataskaitos

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre pateikta ir sėkmingai apdorota asociacijos "Kultūros savivaldos kolegija" finansinė atskaitomybė už 2015 metus. Suteiktas kodas (žr. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras).