Projektai

Informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. 


Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba ir asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo projektą „Lyderystės samprata kultūros vadybos administravime: savybės, gebėjimai ir vertybės“, skirtą Savivaldybių kultūros padalinių vadovams ir specialistams.

Rėmėjai – Kultūros ministerija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.


Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba ir asociacija„Kultūros savivaldos kolegija“ įgyvendino projektą „Lyderystės samprata kultūros vadybos administravime: savybės, gebėjimai ir vertybės“.

Rėmėjai – Kultūros ministerija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.


VšĮ Skuodo turizmo informacijos centras kartu su asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ įgyvendino projektą „Kultūros administratorių lyderystės ir komandinio darbo kompetencijų plėtojimas, kuriant tarpinstitucinę partnerystę“.

Rėmėjai – Kultūros ministerija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.


2014-2018 m. asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ yra partneriai Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte „Lietuvos muziejų seminaras „Lietuvos muziejų kelias: patirtis ir plėtojimo 2014-2018 m. gairės bei naujų kultūros kelių inicijavimas“.


2015 m. Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo metinį seminarą „Verslumas kultūros sektoriuje“ Savivaldybių kultūros padalinių vadovams.


Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Anykščių verslo centras įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo mokymų „Vadyba mene, menas vadyboje“ programą, skirtą


Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Anykščių verslo centras įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo mokymų „Vadyba mene, menas vadyboje“ programą, skirtą asociacijos nariams


Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras organizavo seminarą-praktikumą „Kultūros valdymo kaitos veiksniai ir kryptys“ Savivaldybių kultūros padalinių vadovams ir specialistams.


Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras organizavo seminarą „Savivaldybių kultūros lyderių laikas. pokyčių aktualijos“ asociacijos nariams.


Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Panevėžio rajono švietimo centras ir Panevėžio rajono savivaldybė organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginį „Lietuvos regionų kultūros kaitos gairės: kultūrinins identitetas, lyderystė, integralumas, finansavimo pokyčiai“, skirtą Savivaldybių kultūros padalinių vadovams ir specialistams.